Jeg får mange henvendelser om mindfulness – og hvad det egentlig er. Jeg vil her kort forsøge at sætte ord på det, der frem for alt er en oplevelsesorienteret tilstand centreret om “opmærksomhed på nuet med accept af det som er”: Virkeligheden på både godt og ondt.

Mindfulness er oprindeligt et buddhistisk begreb fra Østen for en nærværende opmærksomhedstræning, som psykologen Erich Fromm allerede beskrev i Vesten for over 50 år siden:

“Man må først kunne vise sig selv opmærksomhed, før man bliver i stand til at vise andre opmærksomhed; at have det godt med sig selv er en nødvendig forudsætning for at træde i forhold til andre.”

Når du laver mindfulness meditation, lytter du til dig selv, og hvordan du har det. Jo klarere du bliver på dine tanker og følelser, jo klarere bliver du til mulig forandring. Det er naturligt, at du ønsker at opleve en umiddelbar effekt af din meditation, fx. at angsten eller de negative tanker forsvinder. Der er altid en effekt, men ikke altid den effekt, du måske forventer. Ubehag og behag ændrer sig. Alting ændrer sig. Intet varer ved. Det er vores grundvilkår som mennesker, og vi må lære at leve med vores følelser.

Når jeg bliver spurgt, hvordan det kan være, at jeg mediterer, er mit svar: “For at huske hvem jeg er”. Kernen i mindfulness meditation er således en medfølende opmærksomhedsindstilling, der kan udvikles og forbedres gennem hele livet. Vi er kun i lære som mennesker. Ægte glæde er kærlighed til os selv, hinanden og livet.

Desværre søger vi ofte glæden uden for os selv, og mislykkes i vores forsøg på at finde kærlighed og lykke. I Afrika og Asien, som jeg har boet og rejst i, vil mange ofte have deres mest værdifulde ting med på billedet, når de skal fotograferes, fx. et TV. Her i Vesten forsøger vi også at iscenesætte os selv – Facebook er et godt eksempel: Se, jeg er tandlæge, har mand, 2 børn og et fint hus.

Inden for mindfulness meditation og yoga giver det ikke mening at skabe dig selv udfra ydre referencer som “mig med TV´et eller den dyre bil”. Vi identificerer os ofte ud fra titler og varer, måske endda en offerrolle: “Jeg er hende med den forfærdelige sygdom, barndom, krop etc. En lidelse kan være hård og sørgelig, men den bestemmer ikke, hvem vi er.

At have det godt med dig selv afhænger af dit indre forhold til dig selv. At lære at elske dig selv er en kunst, der kan læres og trænes ved et ansvarligt arbejde med dig selv – så velkommen til mindfulness!

Kærligst,

Tine