Født i 1974. Student fra Stenhus Gymnasium i 1993. Cand.Psych. fra Københavns Universitet i 2001. Autoriseret psykolog af Psykolognævnet i 2003 og godkendt specialist i klinisk psykologi og psykoterapi med børn og voksne i 2008.

Aktuelt privatpraktiserende psykolog og ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet & Center for Klinisk Uddannelse, Rigshospitalet, Københavns Universitet. Har tidligere været ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Universitetsklinikken, Børne- og ungdomspsykiatrien og Læger uden Grænser med udsendelser til Uganda og Sydafrika.

Efteruddannelser på Stanford, Berkeley & Oxford Universitet. Tilknytning til Spirit Rock Meditation Center i Californien gennem mange år. Senest tilknyttet 2,5 års forløb på Vækstcenteret og Skolen for Anvendt Meditation i “Mindfulness, spiritualitet og psykoterapi”. Under supervision det sidste årti af psykolog, lektor, forfatter og buddhistisk nonne, Nadja Prætorius. 

Naturvidenskaben og troens spirituelle verden repræsenterer to forskellige niveauer, der ikke udelukker hinanden. Som digteren Søren Ulrik Thomsen udtrykker det: “Jeg tror på himmelen, og jeg tror på jorden, men ikke på alt mellem himmel og jord.” 

Indehaver af Atelier Livskunst gennem 13 år – privat psykologisk praksis og atelier, hvor der arbejdes med undersøgelse og psykoterapeutisk behandling af børn, unge og voksne samt supervision af psykologer, læger og andre faggrupper. Arbejdet tager afsæt i moderne hjerneforskning, udviklingspsykologi, mindfulness meditation og kreativitet.

I individuelle behandlingsforløb anvendes mindfulnessbaseret kognitiv terapi og ACT eller psykodynamisk terapi, eventuelt suppleret med tegne- og kunstterapi. Familie- og parbehandling er inspireret af narrativ og systemisk terapi og betydningen af at skabe psykisk sundhed og konstruktive sammenhænge og relationer. Endvidere foretages kriseterapeutiske forløb i samarbejde med Dansk Røde Kors.

Alt arbejde udføres efter de nordiske etikregler – og selvfølgelig under tavshedspligt.