Cand.Psych. fra Københavns Universitet i 2001. Autoriseret psykolog af Psykolognævnet i 2003 og godkendt specialist i klinisk psykologi og psykoterapi med børn og voksne i 2008. Privatpraktiserende psykolog og ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet & Center for Klinisk Uddannelse, Rigshospitalet, Københavns Universitet. Har tidligere været ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Universitetsklinikken, Børne- og ungdomspsykiatrien og Læger uden Grænser med udsendelser til Uganda og Sydafrika.

Indehaver af Atelier Livskunst – privat psykologisk praksis og atelier, hvor der arbejdes med undersøgelse og behandling af børn, unge og voksne samt supervision af psykologer og andre faggrupper. Arbejdet tager afsæt i moderne hjerneforskning, udviklingspsykologi, mindfulness og kreativitet. I individuelle behandlingsforløb anvendes mindfulnessbaseret kognitiv terapi og psykodynamisk terapi, eventuelt suppleret med tegne- og kunstterapi. Familie- og parbehandling er inspireret af narrativ og systemisk terapi og betydningen af at skabe psykisk sundhed og konstruktive sammenhænge og relationer. Endvidere foretages kriseterapeutiske forløb i samarbejde med Dansk Røde Kors.

Alt arbejde udføres efter de nordiske etikregler – og selvfølgelig under tavshedspligt.