fullsizerender-25Priser pr. 1. januar 2022

Individuel konsultation:
– 50 min.: 1.200,00 kr.

(Studierabat og rabat til ledige, kontanthjælpsmodtagere, efterlønnere, pensionister og sygedagpengemodtagere:              – 50 min. : 900,00 kr.)

Par/familie konsultation:

– 80 min.: 1.600 kr.

Supervision:
– Individuel supervision i 60 min.: 1.300 kr.
– Gruppesupervision i 60 min: 1.600 kr. Større gruppe: Efter aftale.

Afbud

Afbud meldes 24 timer før, da konsultationen ellers bliver takseret. For udeblivelse betales fuld takst.

Afregning

Afregning kan foregå kontant eller med MobilePay – eller ved fremsendt faktura, der betales via netbank.

Tilskudsmuligheder
Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Min praksis er en godkendt privat praksis. Dvs. der gives støtte fra ”danmark” og andre private forsikringer. At være pårørende i sorg og krise, at have en depression, at være fysisk syg, eller have været udsat for overfald eller voldtægt kan udløse sygesikringstilskud til psykologisk behandling. Kontakt din læge for yderligere information, da du skal bruge en lægehenvisning.

Tilskud hos Sygeforsikringen danmark

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark kan du få 200 – 300 kr. i tilskud pr. konsultation. For mere info om Sygesikringen danmarks tilskudsregler- og betingelser:

https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

Forsikrings- og Pensionsselskaber, der yder tilskud.
Flere forsikrings- og pensionsselskaber, f.eks. Danica Pension, PenSam og Skandia har ordninger, der giver tilskud eller fuld betaling af et antal konsultationer hos en selvvalgt autoriseret psykolog i København. Derudover har mange arbejdspladser tegnet sundheds- eller helbredssikringer for deres medarbejdere, der dækker op til 12 konsultationer. Bemærk at det kræver en lægeerklæring samt en aftale med din arbejdsplads.

 
For mere info: Dansk Psykolog Forening