Tine Meyer Thomsen

Tine_8

Uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2001, hvor hun også er ansat som ekstern lektor og supervisor. Underviser på Rigshospitalets Center for klinisk uddannelse “CAMES”. Autoriseret af Psykolognævnet og specialist i klinisk psykologi og psykoterapi, godkendt af Dansk Psykolog Forening.

Tilbyder psykologsamtaler på Islands Brygge og i Lille Kirkestræde i det indre København – med speciale i behandling af angst, stress, depression, lavt selvværd, livskriser og traumer.

“You can’t stop the waves – but you can learn to surf.”  Jon Kabat-Zinn

Livet er i konstant bevægelse, og der kan være mange grunde til at komme i fastlåste situationer eller at opleve psykiske problemer som fx. depression, stress, angst og krise. Psykologisk behandling er relevant, når der er brug for støtte og udfordring til at finde en vej videre i kunsten at leve livet. En vej, der modvirker stress og uro – og stimulerer ro, klarhed og kreativitet, også i svære livssituationer.

Mindfulnessbaseret kognitiv terapi (MBCT & ACT) forenet med eksistentiel psykologi er min primære tilgang til behandling af psykiske problemer. Det er en enkel og kraftfuld meditations-orienteret tilgang til terapien på tværs af forskellige problemstillinger, der integrerer mindfulness og acceptstrategier med værdibaseret engageret handling som et middel til at øge den psykologiske fleksibilitet i hverdagen. Forskning viser, at vi derved kan opbygge livsglæde og nærvær – og forebygge tilbagefald ved at træne os mentalt i at håndtere de negative tanker og følelser forbundet med stress, angst, depression og selvværdsproblemer.

For mere info: Kronik om livskunst af Tine Meyer Thomsen bragt i Politiken d. 1. maj 2007:

Hvis vi vil omfavne livet

“Ikke alt, som kan tælles, tæller, og ikke alt, som tæller, kan tælles.”
(Skilt på Albert Einsteins kontor på Princeton Universitet)

fullsizerender-22