Kronik om livskunst af Tine Meyer Thomsen bragt i Politiken d. 1. maj 2007:

Hvis vi vil omfavne livet

“Ikke alt, som kan tælles, tæller, og ikke alt, som tæller, kan tælles.”
(Skilt på Albert Einsteins kontor på Princeton Universitet)